Børneattester

Vi indhenter selvfølgelig børneattester på alle vores børne- og ungdomstrænere og instruktører.


Alle idrætsforeninger skal, som loven siger, indhente en børneattest på alle trænere, instruktører og holdledere, der skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Alle, der er fyldt 15 år, og som fungerer som træner, instruktør eller holdleder, skal tjekkes i kriminalregistret.


Alle børne- og ungdomstrænere og instruktører er blevet tjekket, inden de blev ansat i Asmild FH, så forholdene er helt i orden, og som de skal være.Læs mere om børneattester på www.dhf.dk eller www.politi.dkUddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister§ 36:


Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, videregiveoplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt omovertrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. 


Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk.1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 


Stk. 3. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes. 


Stk. 4. Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal den af Rigspolitichefen udformede blanket til rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister anvendes. 


Stk. 5. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1.